Nazorgmateriaal is bedoeld om mensen die een keuze voor Jezus maken te helpen met de eerste stappen in het geloof. Je kunt deze boekjes geven tijdens een evangelisatie dienst, straatevangelisatie of in de kerk.