The way of the master - Ray Comfort voorkantHet boek “The Way of the Master” (geschreven door Ray Comfort) is een prachtig boek die de genade prediking volledig in haar volheid beschrijft. Ray Comfort begint met het aantonen d.m.v. statistieken dat er iets mis gaat met nieuwe bekeerlingen. Na een tijd ‘proberen’ geeft een aanzienlijk percentage (90%) het op. We doen dus iets fout met elkaar. Ray Comfort noemt hierbij terecht dat de moderne manieren van evangeliseren eigenlijk helemaal niet bijbels zijn. We lezen namelijk nergens in de bijbel dat Jezus of de discipelen anderen vertelden over “Gods plan met je leven” of over “geloof in Jezus want Hij wil je vriend zijn!” of “geloof in Hem want Hij wil je vrede, vreugde en liefde geven!”.

Maar hoe kunnen we dan het evangelie brengen op een liefdevolle manier? En is dit dé enige juiste manier? Ray Comfort ontwikkelde de methode genaamd ‘The way of the Master’, de manier zoals Jezus dat deed. Jezus liet aan de hand van de wet zondaars zien dat ze Hem nodig hebben en verloren gaan zonder een Redder. In de bijbel staan overal teksten die verwijzen naar deze methode. Niet alleen Jezus gebruikte deze methode, maar ook Paulus past het regelmatig toe en schreef behoorlijk veel over de volmaakte wet die ons niet red maar zondig achterlaat voor een heilig God.Way of the Master bestellen

De methode vindt bij veel Nederlanders al van te voren weerstand, omdat we niet anderen willen ‘confronteren’ met de waarheid. Zodra men echter de training of het boek heeft gelezen en het zelf daadwerkelijk geprobeerd heeft is iedereen om. ‘The way of the Master’ door Ray Comfort is een geweldig inspirerend boek en na het lezen van dit boek bent u overtuigd van de noodzaak van verandering.

Ray Comfort opent de ogen voor een onderbelichte maar zeer succesvolle en liefdevolle methode.

Stichting Nederland Gered raadt aan want:

  • Het boek staat vol met bijbelse onderbouwing
  • In ‘The Way of The Master’ staan tal van real-life voorbeelden die erg boeiend zijn
  • Het boek beargumenteerd de methode van alle kanten en laat geen tegen-argument overeind staan

Ray Comfort

The Way of the Master ofwel ‘de genade prediking’ wordt ook als training aangeboden via Evangelisatie Training.nl. In de training wordt de vertaalslag gemaakt naar Nederlands publiek en krijgen de toehoorders aan de hand van video’s, rollenspellen, getuigenissen en vraag-en-antwoord een perfecte basis om de genade prediking zelf toe te passen in de omgeving.