Mark Greene - Yes 't is weer maandag‘Yes het is weer maandag’ door Mark Greene is waarschijnlijk het mooiste boek over evangelisatie en daarnaast ‘gewoon christen zijn op je werkplek’. In dit boek laat Mark Greene duidelijk zien hoe je als christen het verschil kunt maken in woord en daad op je werk. Ook legt Mark Greene de vinger op een zere plek van onze moderne evangelisatie. We zien evangelisatie namelijk los van ons werk! We zijn vaak bezig met acties, campagnes, bruggen bouwen tussen niet gelovigen en gelovigen, terwijl we 40 uur per week tussen de doelgroep lopen. Maar niet alleen lopen, we bouwen relaties, we werken samen, streven naar hetzelfde doel en brengen veel, heel veel tijd met elkaar door. Hoe is het dan toch mogelijk dat we op ons werk vaak niet openlijk over Jezus praten en niet het verschil maken tussen onze niet-gelovige collega’s?

Mark Greene laat in ‘Yes ‘t is weer maandag’ zien dat wij als christenen het verschil kunnen maken op ons werk. Daarnaasf geeft Mark ook een bijbelse kijk op de ethiek van het werken zoals loon, overwerk, crisisen, financien etc. Mark weet in het boek ook zeer sterk uiteen te zetten hoe God en de bijbel naar werk kijkt zodat de lezer zelf het denken kan vernieuwen m.b.t. dit thema. God werkt bijvoorbeeld ook (zegt Jezus) en Paulus roept op om ‘gewoon aan het werk te gaan’. Met pakkende voorbeelden, duideliijke bijbelteksten en een heldere visie is dit een must-have boek m.b.t. evangelisatie en ‘gewoon christen zijn’ op het werk!

EvangelisatieTraining.nl raadt aan want:

  • Mark Greene is duidelijk iemand die zelf jaren mee gelopen heeft in het werkzame leven.
  • Het boek goed is geschreven met een heldere opbouw en mooie rode draad.
  • ‘Yes ‘t is weer maandag’ je visie op werk compleet veranderd vanuit Gods perspectief
  • Duidelijkheid verschaft over belangrijke vragen die we ons allemaal afvragen over het nut en de zin van het werken.